MosNewsWriterTeam List
Name Team Manager Contact Number Email Web Site
Anjuman Ayaz Patel mistermech84@yahoo.com americancricketclub.org
Anjuman 2 Imtiaz Patel 773 807 9187 anjumanxi@gmail.com
Apex Ali Khan | Shafi Baig 773-987-7349 | 773-977-9503 aliprogems@gmail.com | baig.mshafi@gmail.com
Chicago Allstars Nand Parkash 630-750-6669 narwania@hotmail.com
Chicago Blues Sumit Patel 630 2125815 teamcbcc@gmail.com
Chicago CC Asif Ali 630 764 9154 chicagocc12@gmail.com
Chicago Fire Siva K. Kesana (617) 504-0202 sivakumar11@yahoo.com
Chicago Fire 2 Siva K. Kesana 617 504 0202 sivakumar11@yahoo.com
Chicago Fire [Night] Siva K. Kesana (617) 504-0202 sivakumar11@yahoo.com
Chicago Knight Riders Partho Ghatak 630-936-5810 partho_ghatak@hotmail.com
Chicago Leopards Danish Baig 773 946 1922 chicagoleopardscricketclub@gmail.com http://www.chicagoleopards.org/
Chicago Rockets Sharif Malim 847-456-4932 sharifmalim@hotmail.com
El Niños Sajid Patel 773-306-6149 sajidpatel78603@gmail.com
Elite XI Idrees Muhammed 6306649066 idrees_muhammed@yahoo.com
Expert Medical Shayan Ali 872 203 1182 shayan.ali5121@gmail.com
Expert Medical [Night] Hitesh Shah streamwoodcricketclub@yahoo.com
Fighters Vijay Patel 8475293703 Pratik427@yahoo.com
Galaxy United Kashif Zaheer 630-278-9791 galaxyunitedcc@yahoo.com www.GalaxyUnitedCC.com
Galaxy United [Night] Kashif Zaheer galaxyunitedcc@yahoo.com
Hawks Mukarram Raheel 224-637-5297 raheelmu786@yahoo.com http://www.nicchawks.com/
Karachi Stars [Night] Aijaz Baig 630-439-6084 email@email.com
Knight Hawks Mukharram Raheel 224 637 5297 raheelmu786@yahoo.com
Lahore Badshahs Arif Chaudhary 847 323 9255 aligujjar302@yahoo.com
Legion Raees Bakaliya 1(773)983-3584 Hamzah.patel3@gmail.com
Lions CC Samir Patel 847-877-4160 patelsamir1206@gmail.com

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Display Page 1 of 6
Banner
1