MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 65 65 1790 2225 31.4 80.45 1 12 156 46 0 0 8 106
2 Partho Ghatak 71 69 1297 1572 18.27 82.51 0 5 74 15 9 0 9 64
3 Mani Venkataraman 48 48 1012 1296 21.08 78.09 1 6 51 15 5 0 0 100
4 Vishal Gulati 49 48 874 1049 17.84 83.32 0 3 59 11 7 0 3 77
5 Sunny Rathod 45 42 850 887 22.97 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 62 56 618 1097 13.43 56.34 0 0 55 2 6 0 10 40
8 Sudhakar Kethireddy 42 35 433 517 10.31 83.75 0 3 23 12 0 0 5 55
9 Rajdeep Purkayastha 62 47 356 519 9.37 68.59 0 0 15 3 0 0 9 38
10 Anjeneyulu Bogineni 23 21 206 302 8.96 68.21 0 0 10 5 0 0 5 27
11 Sethuraman Aramathi 41 35 200 360 8.33 55.56 0 0 9 0 1 0 11 31
12 Farookh Zahid 34 25 192 227 5.65 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
13 Biswajit Basu 45 31 185 376 7.71 49.2 0 0 10 0 0 0 7 40
14 Muralidaran Manoharan 22 20 135 255 6.14 52.94 0 0 5 2 0 0 1 20
15 Arijit Majumder 17 10 131 192 18.71 68.23 0 0 6 0 0 0 3 43
16 Sarvesh Masurekar 13 12 125 186 9.62 67.2 0 0 8 0 2 0 1 34
17 Jojo DuttaRoy 12 12 120 255 10 47.06 0 0 8 3 1 0 0 22
18 Akhil Bhandari 16 13 90 176 5.63 51.14 0 0 2 0 0 0 4 16
19 Saroop Dey 46 31 80 142 6.15 56.34 0 0 2 6 0 0 18 15
20 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
21 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
22 Prashant Kharkar 8 8 45 97 5.63 46.39 0 0 1 0 0 0 0 17
23 Shreyas Rokade 6 6 42 80 7 52.5 0 0 1 1 4 0 0 20
24 Suman Sinha Ray 12 10 42 74 3.5 56.76 0 0 1 0 3 0 3 10
25 Raghu Saminathan 5 4 38 41 19 92.68 0 0 1 3 0 0 2 18
26 Sobhan Datta 9 6 36 51 4 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
27 Naveen Punati 14 10 35 61 5.83 57.38 0 0 1 0 6 0 4 15
28 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
29 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 3.86 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
30 Shantanu Roy 9 6 27 50 3 54 0 0 0 0 0 0 1 11
31 Mayank Tiwari 6 5 26 27 26 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
32 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
33 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
34 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
35 Sumit Sinha Ray 4 4 19 42 4.75 45.24 0 0 0 0 0 0 0 13
36 Vivek Kathpal 4 4 15 33 3.75 45.45 0 0 0 0 0 0 1 15
37 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
38 Ashish Murali 4 2 9 10 2.25 90 0 0 1 0 0 0 0 5
39 Tej Ghosh 2 2 9 8 9 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
40 Aleem Malik 8 5 8 19 1 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
41 Sai Charan Thotapalli 5 4 7 11 3.5 63.64 0 0 0 0 0 0 2 4
42 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
43 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
44 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
45 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
46 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Sourav Roy 1 1 3 6 3 50 0 0 0 0 7 0 0 3
48 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
49 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
50 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 46 46 195.7 1108 16.29 2 68 50 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 65 65 248.8 1346 3.89 11 64 183 24 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Saroop Dey 49 49 168.0 1151 3 3 56 146 1 0 4
5 Vishal Gulati 42 42 160.2 835 17.4 2 48 67 1 0 3
6 Sethuraman Aramathi 37 37 150.0 664 3.85 5 39 110 4 0 3
7 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 20.19 8 36 97 0 1 5
8 Anjeneyulu Bogineni 23 23 97.0 503 4.22 5 23 63 0 0 3
9 Akhil Bhandari 14 14 52.2 238 11.9 1 20 11 2 0 4
10 Naveen Punati 15 15 75.0 283 3.75 4 20 66 0 0 4
11 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 20.26 4 19 33 2 0 3
12 Sarvesh Masurekar 12 12 48.5 227 2.55 0 19 23 2 1 6
13 Arijit Majumder 16 16 49.0 353 19.61 0 18 66 5 0 3
14 Anurag Verma 17 17 46.7 277 2.75 2 17 36 0 0 4
15 Saunak Basu 12 12 35.0 210 15 1 14 31 0 1 5
16 Suman Sinha Ray 12 12 52.5 212 4.77 3 11 37 3 0 3
17 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 25.3 0 10 18 1 0 3
18 Jojo DuttaRoy 11 11 47.0 157 5.22 3 9 25 3 0 3
19 Muralidaran Manoharan 9 9 27.0 155 19.38 0 8 6 1 0 2
20 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 4.5 1 6 9 5 0 2
21 Sudhakar Kethireddy 9 9 17.8 125 20.83 0 6 12 0 0 2
22 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
23 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
24 Saikat Dey 6 6 18.0 137 3.6 0 5 10 0 0 2
25 Sai Charan Thotapalli 5 5 11.0 61 12.2 1 5 15 2 0 2
26 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
27 Raghu Saminathan 4 4 21.0 67 16.75 2 4 9 1 0 3
28 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 1.75 0 4 4 0 0 2
29 Anand Aravind 2 2 7.0 37 12.33 0 3 8 0 0 3
30 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 3.33 0 3 7 3 0 3
31 Shantanu Roy 7 7 18.2 136 45.33 0 3 50 0 0 2
32 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 4.43 0 3 1 0 0 3
33 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 28 0 2 6 0 0 1
34 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
35 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
36 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
37 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
38 Sumit Sinha Ray 1 1 2.0 18 0 0 0 3 1 0 0
39 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
40 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
41 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
42 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0