MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Fire
Siva K. Kesana sivakumar11@yahoo.com
(617) 504-0202


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Mirza Baig 43 42 1061 1079 27.92 98.33 1 6 97 16 0 0 4 135
2 Basith Mahmood 45 40 1001 1241 22.24 80.66 0 8 53 8 0 0 2 81
3 Baldeep Singh 16 13 317 338 24.38 93.79 0 3 18 8 0 0 0 63
4 Pavan Shetty 16 15 311 362 19.44 85.91 0 3 12 6 0 0 4 55
5 Arif Khan 26 23 300 320 14.29 93.75 0 3 17 13 0 0 2 55
6 Junaid Iqbal 29 26 296 351 10.21 84.33 0 0 17 10 0 0 1 44
7 Harmeek Singh 32 26 262 328 11.39 79.88 0 0 15 3 0 0 3 34
8 Navraj Singh Dhaliwal 14 10 209 239 14.93 87.45 0 1 9 5 0 0 1 69
9 Hardik Mehta 19 19 156 276 9.75 56.52 0 0 7 3 0 0 3 31
10 Rohan Khanna 7 7 142 119 20.29 119.33 0 0 12 5 0 0 0 48
11 Praveen Chandoo 24 17 122 176 12.2 69.32 0 0 2 0 0 0 7 18
12 Pritish Sahoo 10 7 121 144 12.1 84.03 0 1 12 0 0 0 1 50
13 Rajesh Kadarkarai 10 10 115 179 12.78 64.25 0 0 4 2 0 0 1 32
14 Paresh Bharodiya 15 12 97 98 6.47 98.98 0 1 6 1 0 0 2 50
15 Deepak Maddha 12 9 90 162 11.25 55.56 0 1 2 0 0 0 1 54
16 Sree Manam 11 7 82 121 7.45 67.77 0 0 7 3 0 0 3 36
17 Manish Gorasiya 8 7 82 118 16.4 69.49 0 1 3 0 0 0 2 56
18 Ramanjit Singh 5 5 79 81 15.8 97.53 0 1 4 3 0 0 0 50
19 Sourabh Tiwari 7 7 70 86 14 81.4 0 0 5 1 0 0 2 38
20 Nikhil Malhotra 8 8 70 57 8.75 122.81 0 0 4 2 0 0 1 18
21 Siva Kesana 41 26 68 174 6.18 39.08 0 0 0 0 0 0 15 10
22 Zeeshan Khalid 10 7 63 66 6.3 95.45 0 0 7 0 0 0 1 20
23 Ashutosh Dash 10 7 60 115 8.57 52.17 0 0 5 1 0 0 0 16
24 Atif Syed 12 11 49 68 4.08 72.06 0 0 1 1 0 0 1 15
25 Bhadresh Mandani 10 9 48 53 6.86 90.57 0 0 2 0 0 0 2 23
26 Sai Vadlamani 7 5 28 36 4 77.78 0 0 0 0 0 0 2 13
27 Avinash Mujumdar 7 5 27 48 5.4 56.25 0 0 1 0 0 0 0 11
28 Gagan Bhatnagar 3 3 25 73 8.33 34.25 0 0 1 0 0 0 0 13
29 Naveen Ganne 1 1 20 31 20 64.52 0 0 0 0 0 0 0 20
30 Neil Patel 12 11 17 32 1.42 53.13 0 0 1 0 0 0 5 8
31 Ahmed Khan 9 7 17 43 2.43 39.53 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Dhanveer Singh 1 1 16 17 16 94.12 0 0 0 0 0 0 0 16
33 Khuram Gaba 3 3 13 29 4.33 44.83 0 0 0 0 0 0 0 7
34 Ali Parekh 6 4 7 11 1.17 63.64 0 0 0 0 0 0 1 3
35 Amuldeep Singh 4 3 6 10 2 60 0 0 0 0 0 0 0 6
36 Mehul Shah 1 1 6 8 6 75 0 0 1 0 0 0 0 6
37 Sreeram Vannemreddy 3 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1
38 Ganesh Manivannan 3 2 1 8 0.33 12.5 0 0 0 0 0 0 1 1


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Junaid Iqbal 23 23 121.0 533 10.45 7 51 42 1 1 7
2 Harmeek Singh 29 29 143.5 639 3.19 9 45 53 1 0 4
3 Siva Kesana 27 27 88.5 431 11.05 4 39 47 2 0 4
4 Arif Khan 25 25 111.1 575 3.83 6 29 97 7 0 4
5 Baldeep Singh 16 16 90.6 376 13.93 4 27 63 0 0 4
6 Praveen Chandoo 25 25 103.5 507 4.31 5 24 89 6 1 5
7 Pavan Shetty 14 14 68.0 287 12.48 2 23 24 0 0 4
8 Paresh Bharodiya 15 15 72.7 337 3.3 4 22 42 2 1 5
9 Sree Manam 9 9 48.0 173 11.53 4 15 20 1 0 3
10 Pritish Sahoo 6 6 21.5 106 1.65 1 13 7 0 0 4
11 Atif Syed 11 11 44.0 239 21.73 0 11 45 4 0 3
12 Rajesh Kadarkarai 9 9 40.1 181 3.65 3 11 16 1 0 3
13 Deepak Maddha 9 9 37.0 143 13 3 11 27 1 0 3
14 Sourabh Tiwari 5 5 14.0 80 1.75 0 8 8 2 0 3
15 Ramanjit Singh 4 4 15.0 105 21 1 5 18 0 0 2
16 Khuram Gaba 3 3 15.0 70 3 1 5 7 3 0 3
17 Bhadresh Mandani 10 10 28.0 130 26 0 5 17 0 0 1
18 Sai Vadlamani 3 3 6.0 23 1.5 2 4 11 0 0 2
19 Ali Parekh 5 5 16.1 90 30 0 3 12 2 0 2
20 Manish Gorasiya 3 3 10.0 74 5 0 2 14 0 0 2
21 Mirza Baig 3 3 5.0 31 31 0 1 9 0 0 1
22 Zeeshan Khalid 3 3 8.0 54 8 0 1 3 0 0 1
23 Basith Mahmood 3 3 3.2 35 35 0 1 8 0 0 1
24 Ahmed Khan 3 3 9.0 52 9 0 1 20 2 0 1
25 Neil Patel 4 4 4.2 25 25 1 1 6 0 0 1
26 Dhanveer Singh 1 1 3.0 11 0 0 0 2 2 0 0
27 Gagan Bhatnagar 1 1 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0
28 Navraj Singh Dhaliwal 4 4 14.0 91 0 0 0 7 0 0 0
29 Ganesh Manivannan 1 1 2.0 6 0 0 0 0 0 0 0
30 Hardik Mehta 2 2 4.3 18 0 1 0 3 0 0 0