MosNewsWriter
View Team Details
Black Caps [Night]
Sarti Krishnan sartik@gmail.com
630 258 4285


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Aravind Cheruvu 14 14 382 221 27.29 172.85 1 1 29 20 0 0 0 119
2 Sarti Krishnan 14 14 329 316 23.5 104.11 0 3 15 14 0 0 2 52
3 Chandra Sekhar Pamulapati 7 7 150 114 25 131.58 0 1 3 11 0 0 1 84
4 Shahzad Syed 5 5 137 87 27.4 157.47 0 1 6 9 0 0 0 77
5 Akhil Ahuja 6 6 128 74 21.33 172.97 0 0 3 5 0 0 0 32
6 Sai Prithvi Kanth 13 13 104 102 8 101.96 0 0 6 0 0 0 2 23
7 M. Umair Feroz 2 2 84 30 42 280 0 0 6 8 0 0 0 47
8 Samin Abbasi 4 4 45 28 11.25 160.71 0 0 5 1 0 0 2 36
9 Vimal Chand 4 4 35 36 8.75 97.22 0 0 3 1 0 0 0 17
10 Kailas Sawant 1 1 33 25 33 132 0 0 2 1 0 0 0 33
11 Sabit Abbasi 3 3 32 32 10.67 100 0 0 1 0 0 0 0 21
12 Sanjay Anand 6 6 31 38 5.17 81.58 0 0 0 0 0 0 1 13
13 Faizan Siddiqui 1 1 27 18 0 150 0 0 0 1 0 0 1 27
14 Pritham Pattamatta 4 4 26 37 6.5 70.27 0 0 2 0 0 0 1 11
15 Rahath Ahmed 5 5 25 19 8.33 131.58 0 0 4 0 0 0 2 18
16 Abhishek Koganti 4 4 25 33 6.25 75.76 0 0 0 0 0 0 0 11
17 Sudhir Nair 4 4 24 32 6 75 0 0 2 1 0 0 0 12
18 Vivek Vallabhajosyula 4 4 23 30 5.75 76.67 0 0 1 0 0 0 0 10
19 Madhish Patel 2 2 20 22 10 90.91 0 0 0 1 0 0 0 20
20 Veerendra Vasireddy 5 5 14 19 2.8 73.68 0 0 0 0 0 0 3 7
21 Raj Patel 3 3 11 17 3.67 64.71 0 0 0 0 0 0 0 10
22 Shahzaib Shahzad 3 3 8 7 2.67 114.29 0 0 1 0 0 0 1 6
23 Siddhart Yadav 3 3 7 8 7 87.5 0 0 0 0 0 0 2 6
24 Kiran Kumar Bonthagorla 2 2 4 10 2 40 0 0 0 0 0 0 0 4
25 Zohaib Shahzad 3 3 3 7 0 42.86 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Azam Mohammad 1 1 3 2 3 150 0 0 0 0 0 0 0 3
27 Vamshi Krishna 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
28 Sudhir Vissa 2 2 2 6 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Vineet Chopra 2 2 2 7 1 28.57 0 0 0 0 0 0 0 2
30 Zain Islam 1 1 2 3 2 66.67 0 0 1 0 0 0 0 2
31 Kartik Reddy 1 1 1 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Vikram Kulkarni 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Nikunj Joshi 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Veerendra Vasireddy 7 7 21.4 141 11.75 0 12 4 0 0 4
2 Siddhart Yadav 4 4 10.5 87 1.17 0 9 0 0 0 4
3 Sai Prithvi Kanth 13 13 36.0 237 33.86 2 7 3 0 0 2
4 Zohaib Shahzad 6 6 18.0 145 2.57 0 7 5 0 0 3
5 Chandra Sekhar Pamulapati 7 7 21.0 148 21.14 1 7 6 0 0 2
6 Pritham Pattamatta 4 4 13.0 78 1.86 0 7 0 0 0 4
7 Vivek Vallabhajosyula 4 4 10.0 74 12.33 0 6 1 2 0 3
8 Abhishek Koganti 5 5 16.0 108 2.67 0 6 6 0 0 2
9 Vikram Kulkarni 3 3 9.0 88 22 0 4 5 1 0 3
10 Aravind Cheruvu 8 8 17.0 145 4.25 0 4 0 0 0 2
11 Shahzaib Shahzad 3 3 7.2 69 34.5 0 2 0 0 0 2
12 Samin Abbasi 2 2 5.0 54 2.5 0 2 5 0 0 2
13 Jibran Shezad 1 1 3.0 20 10 0 2 0 0 0 2
14 Shahzad Syed 1 1 3.0 18 1.5 0 2 1 0 0 2
15 Zain Islam 2 2 7.0 43 21.5 0 2 0 0 0 1
16 Akhil Ahuja 3 3 7.0 44 7 0 1 0 0 0 1
17 Rahath Ahmed 3 3 5.0 69 69 0 1 9 0 0 1
18 Sarti Krishnan 2 2 4.0 29 4 0 1 2 0 0 1
19 Vineet Chopra 2 2 3.0 43 43 0 1 0 0 0 1
20 Sateesh Periasamy 2 2 4.0 40 4 0 1 0 0 0 1
21 M. Umair Feroz 1 1 2.0 35 35 0 1 0 0 0 1
22 Sabit Abbasi 2 2 7.0 64 0 0 0 3 0 0 0
23 Raj Patel 1 1 2.0 26 0 0 0 0 0 0 0
24 Faizan Siddiqui 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
25 Vamshi Krishna 1 1 3.0 20 0 0 0 0 0 0 0
26 Azam Mohammad 1 1 2.0 28 0 0 0 0 0 0 0
Banner
1