MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 58 58 1487 1853 28.6 80.25 1 9 133 41 0 0 6 106
2 Partho Ghatak 66 64 1241 1461 18.8 84.94 0 5 71 14 7 0 9 64
3 Mani Venkataraman 48 48 1012 1296 21.08 78.09 1 6 51 15 5 0 0 100
4 Sunny Rathod 45 42 850 887 18.89 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
5 Vishal Gulati 46 45 832 973 19.81 85.51 0 3 58 11 4 0 3 77
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 56 51 575 1017 13.37 56.54 0 0 52 2 1 0 8 40
8 Rajdeep Purkayastha 62 47 356 519 5.74 68.59 0 0 15 3 0 0 9 38
9 Sudhakar Kethireddy 35 28 284 390 11.36 72.82 0 2 13 6 0 0 3 55
10 Anjeneyulu Bogineni 23 21 206 302 8.96 68.21 0 0 10 5 0 0 5 27
11 Farookh Zahid 34 25 192 227 9.14 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
12 Biswajit Basu 45 31 185 376 4.11 49.2 0 0 10 0 0 0 7 40
13 Sethuraman Aramathi 38 32 180 317 8.57 56.78 0 0 8 0 1 0 11 31
14 Arijit Majumder 17 10 131 192 7.71 68.23 0 0 6 0 0 0 3 43
15 Muralidaran Manoharan 21 19 128 233 7.11 54.94 0 0 5 2 0 0 1 20
16 Akhil Bhandari 13 12 83 167 6.38 49.7 0 0 2 0 0 0 4 16
17 Sarvesh Masurekar 8 8 76 121 10.86 62.81 0 0 7 0 2 0 1 33
18 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
19 Saroop Dey 45 30 67 127 5.15 52.76 0 0 2 6 0 0 17 15
20 Jojo DuttaRoy 6 6 66 135 11 48.89 0 0 6 1 0 0 0 20
21 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
22 Prashant Kharkar 7 7 41 90 5.86 45.56 0 0 1 0 0 0 0 17
23 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
24 Naveen Punati 9 7 35 60 3.89 58.33 0 0 1 0 0 0 3 15
25 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
26 Suman Sinha Ray 8 8 31 57 3.88 54.39 0 0 1 0 3 0 2 10
27 Raghu Saminathan 2 2 27 25 27 108 0 0 0 3 0 0 1 18
28 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 1.69 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
29 Mayank Tiwari 6 5 26 27 26 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
30 Shantanu Roy 8 5 23 42 2.88 54.76 0 0 0 0 0 0 1 11
31 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 10.5 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
32 Shreyas Rokade 2 2 20 30 10 66.67 0 0 0 1 0 0 0 20
33 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
34 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
35 Sumit Sinha Ray 3 3 16 37 5.33 43.24 0 0 0 0 0 0 0 13
36 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
37 Tej Ghosh 2 2 9 8 9 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
38 Ashish Murali 4 2 9 10 2.25 90 0 0 1 0 0 0 0 5
39 Aleem Malik 8 5 8 19 2.67 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
40 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
41 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
42 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
43 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
44 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
45 Sourav Roy 1 1 3 6 3 50 0 0 0 0 7 0 0 3
46 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Sai Charan Thotapalli 4 3 3 7 1.5 42.86 0 0 0 0 0 0 1 3
48 Imran Sohaib 2 2 2 5 1 40 0 0 0 0 0 0 1 2
49 Rony Choudhury 5 2 2 18 1 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
50 Vivek Kathpal 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 46 46 195.7 1108 16.29 2 68 50 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 65 65 248.8 1346 3.89 11 64 183 24 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Saroop Dey 48 48 164.0 1141 2.98 3 55 139 1 0 4
5 Vishal Gulati 40 40 153.1 780 16.6 2 47 59 1 0 3
6 Sethuraman Aramathi 34 34 137.0 578 3.81 5 36 101 4 0 3
7 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 20.19 8 36 97 0 1 5
8 Anjeneyulu Bogineni 23 23 97.0 503 4.22 5 23 63 0 0 3
9 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 20.26 4 19 33 2 0 3
10 Arijit Majumder 16 16 49.0 353 2.72 0 18 66 5 0 3
11 Anurag Verma 17 17 46.7 277 16.29 2 17 36 0 0 4
12 Akhil Bhandari 12 12 43.2 203 2.54 1 17 11 2 0 4
13 Sarvesh Masurekar 8 8 30.5 137 9.13 0 15 14 1 1 6
14 Saunak Basu 10 10 31.0 187 2.38 0 13 25 0 1 5
15 Naveen Punati 9 9 45.0 162 13.5 2 12 40 0 0 4
16 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 4.2 0 10 18 1 0 3
17 Muralidaran Manoharan 8 8 26.0 153 19.13 0 8 6 1 0 2
18 Ashish Murali 5 5 21.0 117 3.5 2 6 10 1 0 2
19 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
20 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
21 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 45.8 0 5 37 3 0 3
22 Suman Sinha Ray 7 7 31.0 103 6.2 3 5 11 3 0 2
23 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
24 Jojo DuttaRoy 6 6 20.0 76 5 1 4 12 1 0 3
25 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 6 0 4 4 0 0 2
26 Sudhakar Kethireddy 6 6 13.3 96 3.33 0 4 9 0 0 2
27 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 25.33 0 3 1 0 0 3
28 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
29 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 12.33 0 3 7 3 0 3
30 Shantanu Roy 6 6 15.2 124 5.07 0 3 45 0 0 2
31 Sai Charan Thotapalli 4 4 8.0 45 15 0 3 15 2 0 2
32 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
33 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 39.5 3 2 10 0 0 1
34 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 2.4 0 1 9 0 0 1
35 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 89 0 1 16 2 0 1
36 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
37 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0
38 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
39 Raghu Saminathan 2 2 9.0 23 0 1 0 3 0 0 0
40 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
41 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0