MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 47 47 1233 1461 28.02 84.39 1 7 113 37 0 0 3 106
2 Partho Ghatak 52 51 1082 1206 20.81 89.72 0 5 64 14 1 0 8 64
3 Mani Venkataraman 34 34 907 1058 26.68 85.73 1 6 48 14 0 0 0 100
4 Sunny Rathod 34 33 661 677 19.44 97.64 0 4 49 17 0 0 4 57
5 Anurag Verma 19 18 637 537 42.47 118.62 1 4 56 8 0 0 3 101
6 Vishal Gulati 33 33 579 673 17.55 86.03 0 2 38 4 0 0 3 77
7 Sriram Sitaraman 42 40 514 819 15.58 62.76 0 0 49 2 1 0 7 40
8 Rajdeep Purkayastha 51 41 310 443 6.08 69.98 0 0 14 2 0 0 9 38
9 Sudhakar Kethireddy 25 21 181 262 10.06 69.08 0 1 5 3 0 0 3 51
10 Anjeneyulu Bogineni 17 16 169 233 9.94 72.53 0 0 8 5 0 0 3 27
11 Farookh Zahid 29 22 169 195 9.39 86.67 0 0 5 3 0 0 4 21
12 Biswajit Basu 39 26 157 270 4.03 58.15 0 0 10 0 0 0 6 40
13 Sethuraman Aramathi 24 20 119 201 9.92 59.2 0 0 5 0 0 0 8 31
14 Arijit Majumder 12 8 109 148 9.08 73.65 0 0 6 0 0 0 3 43
15 Muralidaran Manoharan 16 15 87 168 6.21 51.79 0 0 3 2 0 0 1 16
16 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
17 Saroop Dey 33 22 56 107 5.6 52.34 0 0 2 6 0 0 12 15
18 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
19 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
20 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
21 Mayank Tiwari 6 5 26 27 26 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
22 Subhasis Mukherjee 15 9 22 54 1.47 40.74 0 0 1 0 0 0 3 11
23 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 10.5 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
24 Ahmed Syed 3 3 20 23 6.67 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
25 Saby Mitra 4 3 19 27 6.33 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
26 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
27 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
28 Aleem Malik 8 5 8 19 1 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
29 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
30 Akhil Bhandari 1 0 6 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 5 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
32 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
33 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
34 Shantanu Roy 1 1 4 9 4 44.44 0 0 0 0 0 0 0 4
35 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
36 Imran Sohaib 2 2 2 5 1 40 0 0 0 0 0 0 1 2
37 Rony Choudhury 5 2 2 18 1 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
38 Prashant Kharkar 1 1 1 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 40 40 171.5 1008 17.08 2 59 45 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 54 54 209.4 1154 4.11 10 51 153 14 0 3
3 Saroop Dey 37 37 125.0 903 20.07 1 45 109 1 0 3
4 Sunny Rathod 31 31 119.3 514 3.06 4 39 56 2 0 3
5 Vishal Gulati 31 31 115.1 603 16.3 1 37 39 0 0 3
6 Farookh Zahid 31 31 125.6 633 3.69 8 34 80 0 1 5
7 Sethuraman Aramathi 20 20 74.0 301 13.09 2 23 38 1 0 3
8 Anjeneyulu Bogineni 19 19 77.0 432 4.28 3 18 46 0 0 3
9 Subhasis Mukherjee 16 16 69.0 368 21.65 4 17 26 2 0 3
10 Anurag Verma 16 16 43.7 259 2.73 2 16 34 0 0 4
11 Arijit Majumder 13 13 41.0 324 20.25 0 16 64 5 0 3
12 Saunak Basu 10 10 31.0 187 2.38 0 13 25 0 1 5
13 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 25.3 0 10 18 1 0 3
14 Muralidaran Manoharan 8 8 26.0 153 3.25 0 8 6 1 0 2
15 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
16 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
17 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
18 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
19 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
20 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 1.75 0 4 4 0 0 2
21 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 25.33 0 3 1 0 0 3
22 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
23 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 12.33 0 3 7 3 0 3
24 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
25 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 28 0 2 6 0 0 1
26 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 2.4 0 1 9 0 0 1
27 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 89 0 1 16 2 0 1
28 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
29 Sudhakar Kethireddy 1 1 2.0 11 0 0 0 2 0 0 0
30 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
31 Shantanu Roy 1 1 2.0 15 0 0 0 3 0 0 0
32 Akhil Bhandari 1 1 4.0 26 0 0 0 2 1 0 0
33 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
34 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0