MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 66 66 1377 1940 24.16 70.98 1 5 64 24 1 2 9 100
2 Ravi Chaudhari 53 53 1200 1077 22.64 111.42 2 5 94 41 0 0 8 133
3 Siddarth Thakkar 52 51 1141 1197 26.53 95.32 0 8 90 19 0 0 8 81
4 Mihir Makwana 59 59 1085 1515 18.39 71.62 0 5 61 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 59 53 773 637 18.85 121.35 0 2 42 34 0 0 12 61
6 Hitesh Shah 64 63 766 1125 11.97 68.09 0 1 36 11 0 0 5 57
7 Ujval Patel 59 55 733 924 17.88 79.33 0 1 35 7 0 0 14 53
8 Happyen Patel 33 33 634 837 19.21 75.75 1 2 31 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 60 58 607 777 14.12 78.12 0 0 40 10 0 0 15 46
10 Paras Sangoi 29 29 401 506 13.83 79.25 0 2 24 11 0 0 1 53
11 Dipesh Patel 41 36 246 427 8.2 57.61 0 0 6 3 0 0 6 28
12 Dilip Chaudhari 29 25 206 313 7.1 65.81 0 0 9 2 0 0 8 32
13 Vishal Shah 39 34 196 285 8.91 68.77 0 0 8 3 0 0 12 25
14 Jigar Makwana 32 29 161 251 5.03 64.14 0 0 5 1 0 0 11 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 17 14 46 119 2.71 38.66 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Harshit Kaneria 5 5 22 39 4.4 56.41 0 0 0 0 0 0 1 9
19 Vikram Vala 5 4 19 13 9.5 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Maulik Patel 1 1 4 5 4 80 0 0 0 0 0 0 1 4
23 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2
26 Dhruvin Talati 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 68 68 344.0 1631 14.69 10 111 133 8 2 5
2 Jigar Makwana 41 41 216.5 872 2.71 17 80 122 6 2 6
3 Vishrut Shah 67 67 292.7 1362 18.16 13 75 205 21 0 4
4 Siddarth Thakkar 50 50 225.1 1037 3.57 18 63 125 14 1 6
5 Vishal Shah 41 41 130.6 668 12.6 8 53 105 4 2 5
6 Ravi Chaudhari 47 47 167.0 903 3.8 6 44 126 36 0 4
7 Paras Sangoi 29 29 126.8 559 18.03 2 31 86 4 2 5
8 Ujval Patel 24 24 67.2 453 2.4 1 28 78 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dilip Chaudhari 24 24 84.0 409 3.11 5 27 64 1 0 4
11 Dipesh Patel 31 31 88.3 527 23.95 6 22 139 3 0 3
12 Bhavesh Shah 15 15 33.5 211 3.35 2 10 16 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Dhruvin Talati 1 1 6.0 14 7 1 2 4 0 0 2
18 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
19 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
20 Milan Patel 3 3 4.4 28 4.4 0 1 3 0 0 1
21 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
22 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
23 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
25 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0