MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 65 65 1377 1940 24.16 70.98 1 5 64 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 50 50 1187 1055 23.74 112.51 2 5 93 40 0 0 8 133
3 Siddarth Thakkar 49 48 1071 1148 26.12 93.29 0 7 83 17 0 0 7 81
4 Mihir Makwana 57 57 1041 1442 18.26 72.19 0 5 58 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 57 52 741 608 18.07 121.88 0 2 40 34 0 0 11 61
6 Hitesh Shah 61 60 728 1054 11.93 69.07 0 1 33 11 0 0 5 57
7 Ujval Patel 57 53 697 872 17.87 79.93 0 1 34 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 31 31 623 811 20.1 76.82 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 57 55 568 742 13.85 76.55 0 0 37 9 0 0 14 46
10 Paras Sangoi 28 28 348 455 12.43 76.48 0 1 21 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 39 35 245 425 8.45 57.65 0 0 6 3 0 0 6 28
12 Dilip Chaudhari 28 24 206 312 7.36 66.03 0 0 9 2 0 0 8 32
13 Vishal Shah 37 32 170 253 8.5 67.19 0 0 8 3 0 0 12 20
14 Jigar Makwana 30 28 145 221 4.83 65.61 0 0 4 1 0 0 11 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 16 13 45 116 2.81 38.79 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Harshit Kaneria 4 4 16 33 4 48.48 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Maulik Patel 1 1 4 5 4 80 0 0 0 0 0 0 1 4
23 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2
26 Dhruvin Talati 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 65 65 331.7 1557 14.28 10 109 130 8 2 5
2 Jigar Makwana 39 39 204.5 831 2.76 17 74 113 6 2 6
3 Vishrut Shah 65 65 285.7 1316 18.28 12 72 194 21 0 4
4 Siddarth Thakkar 47 47 212.1 962 3.93 18 54 116 13 0 4
5 Vishal Shah 39 39 125.6 634 11.96 8 53 104 4 2 5
6 Ravi Chaudhari 44 44 154.0 792 3.67 6 42 114 31 0 4
7 Paras Sangoi 29 29 126.8 559 18.03 2 31 86 4 2 5
8 Ujval Patel 23 23 66.2 438 2.36 1 28 74 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dilip Chaudhari 23 23 80.0 373 3.08 5 26 61 0 0 4
11 Dipesh Patel 31 31 88.3 527 23.95 6 22 139 3 0 3
12 Bhavesh Shah 14 14 32.5 203 3.25 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Dhruvin Talati 1 1 6.0 14 7 1 2 4 0 0 2
18 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
19 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
20 Milan Patel 3 3 4.4 28 4.4 0 1 3 0 0 1
21 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
22 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
23 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
25 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0