MosNewsWriter
View Team Details
Knight Hawks
Vernon Hills
Mukharram Raheel raheelmu786@yahoo.com
224 637 5297


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Bhushan Naik 41 41 687 930 19.08 73.87 0 4 44 12 0 0 5 78
2 Akhilesh Bhrambhatt 38 38 604 909 15.89 66.45 0 2 32 4 0 0 4 76
3 Sandeep Navara 40 40 580 842 17.06 68.88 0 4 19 5 0 0 6 62
4 Mahesh Ranganathan 24 24 471 521 19.63 90.4 0 1 18 6 0 0 2 55
5 Sandeep Makker 34 33 466 602 17.92 77.41 0 1 21 6 0 0 7 73
6 Zakir Shah 43 42 464 577 10.79 80.42 0 0 16 8 0 0 3 42
7 Prem Arokiadoss 47 46 458 586 12.38 78.16 0 0 15 5 0 0 9 49
8 Vijayant Wadhavan 44 43 392 507 8.91 77.32 0 0 19 3 0 0 8 40
9 Suraj Amin 22 22 267 358 15.71 74.58 0 0 11 5 0 0 5 45
10 Anshuman Taneja 19 19 261 380 13.74 68.68 0 1 7 6 0 0 1 50
11 Sandeep Bhardwaj 29 29 250 325 9.62 76.92 0 1 10 7 0 0 3 60
12 Arjun Ahuja 14 14 249 362 17.79 68.78 0 1 14 7 0 0 2 57
13 Sudhir Vissa 17 17 202 217 13.47 93.09 0 0 11 5 0 0 2 30
14 Jagannath Gowrishanker 22 22 201 364 9.14 55.22 0 0 3 2 0 0 2 30
15 Kaushik Agarwal 13 13 150 192 13.64 78.13 0 0 10 0 0 0 2 46
16 Rahul Dhingra 13 13 135 129 10.38 104.65 0 0 9 2 0 0 5 32
17 Tanay Shaha 13 13 127 216 9.77 58.8 0 0 5 1 0 0 0 25
18 Ganesh Easwaran 13 12 116 122 8.92 95.08 0 0 3 1 0 0 1 41
19 Tariq Usmani 5 5 113 144 28.25 78.47 0 1 2 1 0 0 1 65
20 Fazil Sayed 20 20 110 217 5.5 50.69 0 0 0 1 0 0 12 19
21 Suresh Bachu 5 5 58 74 14.5 78.38 0 0 0 0 0 0 1 28
22 Chetankumar Mudholkar 5 5 51 72 10.2 70.83 0 0 3 0 0 0 0 24
23 Saleem Malik 10 9 39 88 4.88 44.32 0 0 0 0 0 0 1 14
24 Satish Telu 5 5 38 74 7.6 51.35 0 0 1 0 0 0 3 24
25 Asif Sayed 4 4 26 61 8.67 42.62 0 0 0 0 0 0 1 10
26 Neeraj Shah 12 12 22 48 1.83 45.83 0 0 0 0 0 0 3 6
27 Venkat Madheswaran 8 7 21 26 7 80.77 0 0 0 0 0 0 4 5
28 Anoop Ramamurthi 4 4 21 46 5.25 45.65 0 0 0 0 0 0 0 14
29 Vijay Yadav 4 4 16 19 8 84.21 0 0 2 0 0 0 2 16
30 Bhabani Dash 5 4 15 35 3 42.86 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Tahir Khurshid 4 3 12 42 4 28.57 0 0 0 0 0 0 0 7
32 Dheeren Kommala 2 2 11 14 5.5 78.57 0 0 1 0 0 0 0 7
33 Minesh Amin 2 2 8 14 4 57.14 0 0 0 0 0 0 0 5
34 Shahid Patel 3 3 8 14 2.67 57.14 0 0 1 0 0 0 0 4
35 Ateeq Jaffer 1 1 7 17 0 41.18 0 0 0 0 0 0 1 7
36 Bala Ambravan 2 2 6 21 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 6
37 Dinesh Baheti 2 2 5 1 2.5 500 0 0 0 0 0 0 0 5
38 Viral Thakkar 1 1 2 20 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
39 Manjit hota 1 1 2 13 2 15.38 0 0 0 0 0 0 0 2
40 Mandar Deshpande 2 1 1 11 0.5 9.09 0 0 0 0 0 0 1 1


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Prem Arokiadoss 53 53 289.7 1276 15.95 13 80 103 4 1 6
2 Vijayant Wadhavan 50 50 257.5 1160 3.3 12 78 81 1 1 6
3 Sandeep Makker 39 39 176.0 866 19.68 7 44 75 11 1 5
4 Fazil Sayed 33 33 131.0 656 3.36 2 39 70 2 0 4
5 Suraj Amin 25 25 127.7 477 13.25 8 36 44 0 0 3
6 Bhushan Naik 31 31 110.5 600 3.25 1 34 55 2 0 3
7 Anshuman Taneja 17 17 69.6 369 14.76 1 25 11 1 1 6
8 Sandeep Bhardwaj 21 21 45.9 259 2.3 1 20 22 1 0 3
9 Zakir Shah 12 12 33.1 217 13.56 0 16 8 3 0 3
10 Rahul Dhingra 12 12 38.0 197 2.71 0 14 6 0 0 4
11 Ganesh Easwaran 12 12 38.0 205 17.08 0 12 9 0 0 3
12 Arjun Ahuja 14 14 61.3 292 5.57 2 11 28 3 0 3
13 Venkat Madheswaran 8 8 43.0 176 17.6 2 10 6 3 0 2
14 Mahesh Ranganathan 13 13 32.0 145 3.56 1 9 28 1 0 4
15 Bhabani Dash 5 5 23.0 83 13.83 4 6 9 0 0 4
16 Mandar Deshpande 3 3 17.0 98 2.83 1 6 2 1 0 4
17 Chetankumar Mudholkar 5 5 20.0 103 20.6 0 5 5 0 0 2
18 Satish Telu 6 6 19.0 106 4.75 0 4 9 0 0 2
19 Saleem Malik 10 10 24.2 148 37 0 4 26 1 0 3
20 Sudhir Vissa 9 9 24.0 187 8 0 3 16 0 0 2
21 Tanay Shaha 6 6 17.0 132 44 1 3 17 1 0 2
22 Vijay Yadav 3 3 8.3 47 4.15 0 2 4 0 0 1
23 Sandeep Navara 8 8 21.0 139 69.5 0 2 13 0 0 1
24 Minesh Amin 2 2 12.0 49 6 0 2 4 0 0 2
25 Tahir Khurshid 1 1 1.0 1 1 0 1 0 0 0 1
26 Tariq Usmani 3 3 14.0 98 14 1 1 6 0 0 1
27 Neeraj Shah 5 5 10.0 67 67 0 1 2 0 0 1
28 Sandeep Tyagi 1 1 3.2 12 0 0 0 0 0 0 0
29 Akhilesh Bhrambhatt 1 1 0.3 6 0 0 0 0 0 0 0
30 Shahid Patel 1 1 1.0 9 0 0 0 4 0 0 0