MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 66 66 1377 1940 24.16 70.98 1 5 64 24 1 2 9 100
2 Ravi Chaudhari 52 52 1200 1070 23.08 112.15 2 5 94 41 0 0 8 133
3 Siddarth Thakkar 51 50 1137 1193 27.07 95.31 0 8 89 19 0 0 8 81
4 Mihir Makwana 59 59 1085 1515 18.39 71.62 0 5 61 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 58 52 741 608 18.07 121.88 0 2 40 34 0 0 11 61
6 Hitesh Shah 63 62 737 1074 11.7 68.62 0 1 34 11 0 0 5 57
7 Ujval Patel 58 54 715 898 17.88 79.62 0 1 35 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 32 32 632 828 19.75 76.33 1 2 31 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 59 57 604 769 14.38 78.54 0 0 40 10 0 0 15 46
10 Paras Sangoi 29 29 401 506 13.83 79.25 0 2 24 11 0 0 1 53
11 Dipesh Patel 40 35 245 425 8.45 57.65 0 0 6 3 0 0 6 28
12 Dilip Chaudhari 29 25 206 313 7.1 65.81 0 0 9 2 0 0 8 32
13 Vishal Shah 38 33 195 275 9.29 70.91 0 0 8 3 0 0 12 25
14 Jigar Makwana 31 28 145 221 4.68 65.61 0 0 4 1 0 0 11 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 16 13 45 116 2.81 38.79 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Harshit Kaneria 5 5 22 39 4.4 56.41 0 0 0 0 0 0 1 9
19 Vikram Vala 5 4 19 13 9.5 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Maulik Patel 1 1 4 5 4 80 0 0 0 0 0 0 1 4
23 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2
26 Dhruvin Talati 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 67 67 338.7 1611 14.78 10 109 131 8 2 5
2 Jigar Makwana 40 40 210.5 860 2.73 17 77 119 6 2 6
3 Vishrut Shah 66 66 290.7 1345 18.18 13 74 202 21 0 4
4 Siddarth Thakkar 49 49 221.1 1026 3.57 18 62 124 14 1 6
5 Vishal Shah 40 40 129.6 663 12.51 8 53 105 4 2 5
6 Ravi Chaudhari 46 46 163.0 880 3.79 6 43 125 35 0 4
7 Paras Sangoi 29 29 126.8 559 18.03 2 31 86 4 2 5
8 Ujval Patel 24 24 67.2 453 2.4 1 28 78 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dilip Chaudhari 24 24 84.0 409 3.11 5 27 64 1 0 4
11 Dipesh Patel 31 31 88.3 527 23.95 6 22 139 3 0 3
12 Bhavesh Shah 14 14 32.5 203 3.25 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Dhruvin Talati 1 1 6.0 14 7 1 2 4 0 0 2
18 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
19 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
20 Milan Patel 3 3 4.4 28 4.4 0 1 3 0 0 1
21 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
22 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
23 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
25 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Banner
1