MosNewsWriter
View Team Details
zz Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 67 67 1400 1976 24.14 70.85 1 5 67 24 5 2 9 100
2 Siddarth Thakkar 57 56 1279 1368 22.44 93.49 0 9 93 23 0 0 9 83
3 Ravi Chaudhari 58 58 1246 1124 24.92 110.85 2 5 95 44 0 0 8 133
4 Mihir Makwana 63 63 1156 1618 18.35 71.45 0 5 68 23 1 0 2 90
5 Vishrut Shah 61 55 847 678 19.7 124.93 0 2 50 37 2 0 12 61
6 Hitesh Shah 68 67 774 1143 11.38 67.72 0 1 37 11 5 0 5 57
7 Ujval Patel 64 60 761 962 16.54 79.11 0 1 37 7 4 0 14 53
8 Happyen Patel 34 34 638 844 18.76 75.59 1 2 31 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 65 63 618 805 13.15 76.77 0 0 40 10 0 0 16 46
10 Paras Sangoi 31 31 444 559 14.32 79.43 0 2 26 12 0 0 1 53
11 Dipesh Patel 43 38 246 428 7.94 57.48 0 0 6 3 0 0 7 28
12 Vishal Shah 43 38 246 383 5.72 64.23 0 0 10 4 2 0 12 40
13 Dilip Chaudhari 31 27 214 332 11.26 64.46 0 0 10 2 0 0 8 32
14 Jigar Makwana 35 32 163 261 4.66 62.45 0 0 5 1 0 0 13 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 17 14 46 119 2.71 38.66 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Harshit Kaneria 7 7 23 42 3.29 54.76 0 0 0 0 0 0 2 9
19 Vikram Vala 5 4 19 13 9.5 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Maulik Patel 1 1 4 5 4 80 0 0 0 0 0 0 1 4
23 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Dhruvin Talati 2 2 2 10 1 20 0 0 0 0 1 0 0 2
26 Nil Chaudhari 1 1 2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2
27 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 72 72 360.0 1764 15.34 10 115 149 8 2 5
2 Jigar Makwana 46 46 239.5 978 2.92 18 82 137 6 2 6
3 Vishrut Shah 70 70 302.7 1432 18.6 13 77 220 21 0 4
4 Siddarth Thakkar 55 55 251.6 1167 3.4 18 74 140 14 1 6
5 Vishal Shah 43 43 136.6 691 12.8 9 54 107 4 2 5
6 Ravi Chaudhari 52 52 184.3 1011 3.61 7 51 136 38 0 4
7 Ujval Patel 27 27 79.2 514 15.12 1 34 94 1 0 4
8 Paras Sangoi 31 31 133.8 603 3.94 2 34 90 5 2 5
9 Dilip Chaudhari 26 26 87.0 430 15.93 5 27 70 1 0 4
10 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 2.59 3 27 34 0 1 6
11 Dipesh Patel 32 32 88.6 533 24.23 6 22 140 3 0 3
12 Bhavesh Shah 15 15 33.5 211 3.35 2 10 16 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
17 Happyen Patel 6 6 10.5 68 34 0 2 10 0 0 2
18 Dhruvin Talati 2 2 10.0 42 5 1 2 4 0 0 2
19 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
20 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
21 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
25 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
26 Maulik Patel 1 1 3.0 18 0 0 0 4 0 0 0
Banner
1