MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 67 67 1825 2295 30.93 79.52 1 12 158 47 0 0 8 106
2 Partho Ghatak 74 72 1340 1672 18.11 80.14 0 5 74 15 9 0 9 64
3 Mani Venkataraman 49 49 1027 1312 21.4 78.28 1 6 53 15 5 0 1 100
4 Vishal Gulati 51 50 894 1089 17.53 82.09 0 3 60 11 7 0 3 77
5 Sunny Rathod 45 42 850 887 22.97 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 65 58 662 1141 13.79 58.02 0 0 61 3 6 0 10 40
8 Sudhakar Kethireddy 44 37 438 527 9.95 83.11 0 3 23 12 0 0 5 55
9 Rajdeep Purkayastha 62 47 356 519 9.37 68.59 0 0 15 3 0 0 9 38
10 Anjeneyulu Bogineni 24 21 206 302 8.58 68.21 0 0 10 5 0 0 5 27
11 Sethuraman Aramathi 42 36 204 362 8.5 56.35 0 0 10 0 1 0 12 31
12 Farookh Zahid 34 25 192 227 5.65 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
13 Biswajit Basu 45 31 185 376 7.71 49.2 0 0 10 0 0 0 7 40
14 Muralidaran Manoharan 22 20 135 255 6.14 52.94 0 0 5 2 0 0 1 20
15 Arijit Majumder 18 11 134 198 16.75 67.68 0 0 6 0 0 0 3 43
16 Jojo DuttaRoy 13 13 128 271 9.85 47.23 0 0 9 3 1 0 0 22
17 Sarvesh Masurekar 13 12 125 186 11.36 67.2 0 0 8 0 2 0 1 34
18 Akhil Bhandari 18 14 110 196 6.11 56.12 0 0 3 0 0 0 4 20
19 Saroop Dey 46 31 80 142 6.15 56.34 0 0 2 6 0 0 18 15
20 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
21 Suman Sinha Ray 15 12 58 93 6.44 62.37 0 0 2 0 3 0 3 10
22 Kislaya Kanan 1 1 58 65 58 89.23 0 1 5 2 0 0 1 58
23 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
24 Prashant Kharkar 8 8 45 97 5.63 46.39 0 0 1 0 0 0 0 17
25 Shreyas Rokade 7 7 42 84 6 50 0 0 1 1 4 0 0 20
26 Raghu Saminathan 7 6 41 55 5.86 74.55 0 0 1 3 0 0 2 18
27 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
28 Naveen Punati 15 11 35 61 2.33 57.38 0 0 1 0 6 0 5 15
29 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
30 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 1.69 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
31 Shantanu Roy 9 6 27 50 5.4 54 0 0 0 0 0 0 1 11
32 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
33 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 10.5 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
34 Ahmed Syed 3 3 20 23 6.67 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
35 Saby Mitra 4 3 19 27 6.33 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
36 Sumit Sinha Ray 4 4 19 42 4.75 45.24 0 0 0 0 0 0 0 13
37 Uddy Banerjee 1 1 16 25 16 64 0 0 0 1 0 0 0 16
38 Vivek Kathpal 4 4 15 33 3.75 45.45 0 0 0 0 0 0 1 15
39 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
40 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
41 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
42 Aleem Malik 8 5 8 19 1 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
43 Sai Charan Thotapalli 5 4 7 11 3.5 63.64 0 0 0 0 0 0 2 4
44 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
45 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
46 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
47 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
48 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
49 Sourav Roy 1 1 3 6 3 50 0 0 0 0 7 0 0 3
50 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
51 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
52 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
53 Abhinav Patel 1 1 2 5 0 40 0 0 0 0 0 0 1 2
54 Soumya Hazra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Pradeep Janagam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 46 46 195.7 1108 16.29 2 68 50 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 65 65 248.8 1346 3.89 11 64 183 24 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Saroop Dey 49 49 168.0 1151 3 3 56 146 1 0 4
5 Vishal Gulati 43 43 166.2 857 17.85 3 48 70 1 0 3
6 Sethuraman Aramathi 37 37 150.0 664 3.85 5 39 110 4 0 3
7 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 20.19 8 36 97 0 1 5
8 Anjeneyulu Bogineni 24 24 101.3 513 4.05 5 25 67 0 0 3
9 Akhil Bhandari 16 16 62.2 282 11.28 1 25 14 2 0 4
10 Naveen Punati 16 16 81.0 307 4.05 5 20 66 0 0 4
11 Sarvesh Masurekar 12 12 48.5 227 11.95 0 19 23 2 1 6
12 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 3.85 4 19 33 2 0 3
13 Arijit Majumder 16 16 49.0 353 19.61 0 18 66 5 0 3
14 Anurag Verma 17 17 46.7 277 2.75 2 17 36 0 0 4
15 Saunak Basu 12 12 35.0 210 15 1 14 31 0 1 5
16 Suman Sinha Ray 14 14 56.5 246 4.35 3 13 45 3 0 3
17 Jojo DuttaRoy 12 12 53.0 178 16.18 3 11 29 3 0 3
18 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 4.2 0 10 18 1 0 3
19 Muralidaran Manoharan 9 9 27.0 155 19.38 0 8 6 1 0 2
20 Sudhakar Kethireddy 9 9 17.8 125 2.97 0 6 12 0 0 2
21 Aleem Malik 9 9 27.0 201 33.5 1 6 22 3 0 2
22 Ashish Murali 5 5 21.0 117 3.5 2 6 10 1 0 2
23 Raghu Saminathan 5 5 25.0 86 14.33 2 6 11 2 0 3
24 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 4.5 1 6 9 5 0 2
25 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
26 Sai Charan Thotapalli 5 5 11.0 61 2.2 1 5 15 2 0 2
27 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 45.8 0 5 37 3 0 3
28 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 1.75 0 4 4 0 0 2
29 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 12.33 0 3 7 3 0 3
30 Shantanu Roy 7 7 18.2 136 6.07 0 3 50 0 0 2
31 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 25.33 0 3 1 0 0 3
32 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
33 Soumya Hazra 1 1 3.0 12 6 0 2 5 0 0 2
34 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
35 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 28 0 2 6 0 0 1
36 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 2.4 0 1 9 0 0 1
37 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 89 0 1 16 2 0 1
38 Kislaya Kanan 1 1 4.0 31 4 0 1 4 0 0 1
39 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
40 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
41 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
42 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0
43 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
44 Sumit Sinha Ray 1 1 2.0 18 0 0 0 3 1 0 0
45 Pradeep Janagam 1 1 3.0 5 0 1 0 0 0 0 0
Banner
1