MosNewsWriter
View Team Details
Vijay vijay.jpg
Vijay CC
Dev Patel dev4786@gmail.com
630 812 8755 http://www.vijaycc.com


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Amit Padhiyar 38 36 494 465 17.64 106.24 0 3 31 18 0 0 8 72
2 Kalpesh Patel 44 36 429 561 9.75 76.47 1 0 31 7 0 0 7 102
3 Happyen Patel 25 24 404 592 17.57 68.24 0 2 23 4 0 0 1 63
4 Siddarth Thakkar 23 22 396 477 17.22 83.02 0 3 23 5 3 0 2 82
5 Apurva Patel 31 30 346 375 12.81 92.27 0 0 21 4 0 0 3 42
6 Divya Patel 31 29 331 400 10.68 82.75 0 0 22 5 0 0 5 40
7 Vicky Patel 39 36 327 506 10.22 64.62 0 0 15 5 0 0 4 45
8 Hiren Patel 39 30 290 489 7.44 59.3 0 1 14 3 2 0 9 53
9 Dev Patel 21 20 287 303 17.94 94.72 0 1 19 4 0 0 4 50
10 Alpesh Patel 12 12 223 351 18.58 63.53 0 1 10 3 1 0 3 61
11 Marthinus Steyn 13 11 140 123 23.33 113.82 0 0 11 3 1 0 5 36
12 Jignesh Patel 10 10 138 581 13.8 23.75 0 0 6 2 0 0 1 45
13 Bhavesh Shah 9 8 113 173 14.13 65.32 0 0 2 1 2 0 0 38
14 Ajay Patel 11 11 91 163 8.27 55.83 0 0 7 1 0 0 1 36
15 Sharad Patel 8 8 91 100 15.17 91 0 0 7 0 0 0 2 23
16 Hiren H. Patel 4 4 83 132 20.75 62.88 0 0 6 0 0 0 1 39
17 Mehul Patel 9 9 74 120 9.25 61.67 0 0 4 1 0 0 1 19
18 Shreyans Bengani 8 7 70 115 8.75 60.87 0 0 2 0 0 0 0 33
19 Mayur Patel 4 3 70 78 23.33 89.74 0 0 6 2 0 0 0 41
20 Dhaval Patel 8 7 70 124 8.75 56.45 0 0 4 1 0 0 1 19
21 Pratik Patel 2 2 67 59 67 113.56 0 0 5 2 0 0 1 37
22 Chirag Vaswani 22 18 62 149 2.82 41.61 0 0 0 0 0 0 2 17
23 Jainik Mehta 5 5 57 122 11.4 46.72 0 0 1 1 0 0 0 26
24 Harshil Vyas 7 7 56 95 8 58.95 0 0 2 0 0 0 0 21
25 Vishal Parekh 6 5 55 53 13.75 103.77 0 0 4 1 0 0 1 46
26 Prashant Patel 5 5 55 88 11 62.5 0 0 5 1 0 0 0 30
27 Priyanshu Agarwal 10 7 39 83 9.75 46.99 0 0 0 1 0 0 3 15
28 Jaimin Patel 7 6 38 52 5.43 73.08 0 0 3 1 0 0 1 19
29 Ravi Patel 6 4 27 63 9 42.86 0 0 0 0 0 0 1 12
30 Sandeep Goswami 11 8 23 52 2.09 44.23 0 0 0 0 0 0 1 17
31 Chirag Patel 3 3 17 20 5.67 85 0 0 0 2 0 0 0 16
32 Abhishek Patel 5 5 14 26 2.8 53.85 0 0 0 0 0 0 1 8
33 Ankit Desai 5 5 13 24 4.33 54.17 0 0 1 0 0 0 2 6
34 Monit Khandwala 1 1 13 26 13 50 0 0 0 0 0 0 0 13
35 Rahul Shah 5 3 12 13 6 92.31 0 0 0 0 0 0 1 8
36 Nevil Christian 3 3 11 23 3.67 47.83 0 0 0 0 0 0 1 9
37 Krunal Patel 3 3 9 14 4.5 64.29 0 0 1 0 0 0 1 6
38 Minesh Patel 1 1 4 6 4 66.67 0 0 0 0 0 0 0 4
39 Divyesh Shah 8 5 2 24 2 8.33 0 0 0 0 0 0 4 1
40 Gitesh Patel 2 2 1 14 0.5 7.14 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Sunny [Vijay] 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Apurva Patel 34 34 157.1 855 19.43 2 44 135 6 1 5
2 Vicky Patel 41 41 146.4 807 3.49 2 42 93 4 0 3
3 Dev Patel 22 22 113.0 500 12.2 7 41 38 0 1 5
4 Amit Padhiyar 32 32 126.0 634 3.6 5 35 83 7 0 4
5 Kalpesh Patel 41 41 146.5 799 23.5 3 34 105 2 0 3
6 Siddarth Thakkar 23 23 115.6 444 3.4 13 34 68 3 0 3
7 Marthinus Steyn 13 13 65.7 259 9.59 3 27 46 2 0 4
8 Chirag Vaswani 26 26 86.8 436 3.21 0 27 50 2 0 3
9 Shreyans Bengani 7 7 33.3 140 12.73 1 11 7 0 0 4
10 Sharad Patel 8 8 34.0 155 3.4 1 10 34 0 0 3
11 Mayur Patel 4 4 18.9 95 10.56 1 9 12 1 1 5
12 Jaimin Patel 7 7 27.0 96 3.38 1 8 7 1 0 4
13 Gitesh Patel 2 2 9.4 35 5 3 7 2 0 1 6
14 Alpesh Patel 6 6 20.3 99 2.9 0 7 5 0 0 4
15 Ajay Patel 10 10 42.0 176 35.2 2 5 25 1 0 3
16 Bhavesh Shah 4 4 10.0 51 2 0 5 4 0 0 2
17 Divyesh Shah 6 6 16.0 87 21.75 0 4 20 0 0 1
18 Rahul Shah 4 4 13.0 83 3.25 0 4 11 1 0 2
19 Pratik Patel 2 2 6.0 27 9 0 3 2 1 0 2
20 Divya Patel 5 5 13.0 75 4.33 1 3 10 0 0 1
21 Monit Khandwala 1 1 5.0 25 12.5 0 2 1 0 0 2
22 Prashant Patel 4 4 12.0 44 6 0 2 1 0 0 1
23 Jainik Mehta 4 4 10.3 56 28 0 2 7 0 0 1
24 Mehul Patel 3 3 8.5 57 8.5 0 1 7 0 0 1
25 Chirag Patel 3 3 12.0 75 75 1 1 15 0 0 1
26 Happyen Patel 2 2 6.0 31 6 0 1 3 0 0 1
27 Dhaval Patel 3 3 8.0 44 44 0 1 6 0 0 1
28 Jignesh Patel 2 2 3.0 16 3 0 1 5 0 0 1
29 Sandeep Goswami 1 1 1.0 5 5 0 1 1 0 0 1
30 Harshil Vyas 1 1 5.0 26 5 1 1 2 1 0 1
31 Hiren Patel 1 1 1.0 2 2 0 1 0 0 0 1
32 Ravi Patel 1 1 3.0 11 0 0 0 3 0 0 0
33 Minesh Patel 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
34 Abhishek Patel 1 1 1.0 10 0 0 0 0 0 0 0
35 Priyanshu Agarwal 4 4 6.0 52 0 0 0 5 1 0 0