MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 51 51 1165 1624 26.48 71.74 1 5 55 20 1 2 7 100
2 Ravi Chaudhari 36 36 913 773 25.36 118.11 2 4 80 30 0 0 6 133
3 Mihir Makwana 43 43 764 995 18.63 76.78 0 4 51 14 0 0 2 90
4 Siddarth Thakkar 33 32 745 797 22.58 93.48 0 4 59 11 0 0 6 81
5 Hitesh Shah 46 45 609 818 14.16 74.45 0 1 27 11 0 0 2 57
6 Vishrut Shah 45 40 597 473 13.27 126.22 0 2 36 25 0 0 10 61
7 Ujval Patel 46 42 578 689 19.27 83.89 0 1 29 5 0 0 12 53
8 Happyen Patel 20 20 489 610 24.45 80.16 1 1 25 13 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 42 40 385 457 14.26 84.25 0 0 22 6 0 0 13 46
10 Paras Sangoi 24 24 335 413 13.96 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 36 32 239 408 8.85 58.58 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 19 15 138 192 7.26 71.88 0 0 7 1 0 0 5 32
13 Vishal Shah 30 25 121 164 7.12 73.78 0 0 7 2 0 0 8 18
14 Krunal Rami 21 19 98 203 4.67 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
15 Jigar Makwana 18 17 88 148 6.77 59.46 0 0 4 0 0 0 4 33
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 5 3 11 23 11 47.83 0 0 0 0 0 0 2 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 50 50 258.3 1234 13.41 8 92 113 8 2 5
2 Vishrut Shah 51 51 234.5 1061 3.55 11 66 163 17 0 4
3 Vishal Shah 33 33 113.6 568 11.36 7 50 97 3 2 5
4 Jigar Makwana 24 24 125.5 471 2.99 13 42 79 5 0 4
5 Siddarth Thakkar 30 30 137.9 596 20.55 13 29 78 8 0 4
6 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 4.19 1 28 84 4 2 5
7 Alpesh Patel 20 20 69.0 376 13.93 3 27 34 0 1 6
8 Ujval Patel 19 19 59.1 381 2.36 1 25 62 1 0 4
9 Ravi Chaudhari 31 31 104.0 552 23 2 24 89 26 0 4
10 Dipesh Patel 28 28 80.3 480 3.82 5 21 131 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 17 17 61.0 281 18.73 3 15 48 0 0 3
12 Bhavesh Shah 12 12 29.5 189 2.95 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 12 12 24.1 128 16 1 8 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 8 8 19.0 117 3.8 0 5 17 3 0 2
15 Pratik Rangani 9 9 14.7 80 16 0 5 11 1 0 2
16 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
17 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
18 Milan Patel 3 3 4.4 28 4.4 0 1 3 0 0 1
19 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
20 Happyen Patel 2 2 3.0 24 0 0 0 5 0 0 0
21 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
22 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
23 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0