MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 56 56 1463 1796 29.26 81.46 1 9 130 41 0 0 6 106
2 Partho Ghatak 62 61 1208 1419 19.48 85.13 0 5 69 14 7 0 9 64
3 Mani Venkataraman 47 47 1000 1261 21.28 79.3 1 6 51 15 5 0 0 100
4 Sunny Rathod 45 42 850 887 18.89 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
5 Vishal Gulati 44 43 820 957 20.5 85.68 0 3 57 10 4 0 3 77
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 52 49 549 949 13.07 57.85 0 0 52 2 1 0 7 40
8 Rajdeep Purkayastha 62 47 356 519 5.74 68.59 0 0 15 3 0 0 9 38
9 Sudhakar Kethireddy 31 25 221 313 10.05 70.61 0 1 7 5 0 0 3 51
10 Anjeneyulu Bogineni 23 21 206 302 8.96 68.21 0 0 10 5 0 0 5 27
11 Farookh Zahid 34 25 192 227 9.14 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
12 Biswajit Basu 45 31 185 376 4.11 49.2 0 0 10 0 0 0 7 40
13 Sethuraman Aramathi 38 32 180 317 8.57 56.78 0 0 8 0 1 0 11 31
14 Arijit Majumder 17 10 131 192 7.71 68.23 0 0 6 0 0 0 3 43
15 Muralidaran Manoharan 20 18 128 232 7.53 55.17 0 0 5 2 0 0 1 20
16 Akhil Bhandari 12 11 83 161 6.92 51.55 0 0 2 0 0 0 4 16
17 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 15.2 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
18 Saroop Dey 43 29 67 125 1.56 53.6 0 0 2 6 0 0 16 15
19 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
20 Sobhan Datta 9 6 36 51 4 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
21 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
22 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 1.69 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
23 Mayank Tiwari 6 5 26 27 26 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
24 Jojo DuttaRoy 3 3 25 61 8.33 40.98 0 0 0 1 0 0 0 13
25 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 10.5 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
26 Suman Sinha Ray 5 5 21 37 4.2 56.76 0 0 0 0 3 0 1 10
27 Shreyas Rokade 2 2 20 30 10 66.67 0 0 0 1 0 0 0 20
28 Ahmed Syed 3 3 20 23 6.67 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
29 Saby Mitra 4 3 19 27 6.33 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
30 Sumit Sinha Ray 3 3 16 37 5.33 43.24 0 0 0 0 0 0 0 13
31 Naveen Punati 5 4 14 30 4.67 46.67 0 0 1 0 0 0 1 6
32 Shantanu Roy 6 4 12 34 2 35.29 0 0 0 0 0 0 1 7
33 Sarvesh Masurekar 4 4 10 44 2.5 22.73 0 0 0 0 2 0 0 10
34 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
35 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
36 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
37 Aleem Malik 8 5 8 19 2.67 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
38 Prashant Kharkar 5 5 7 22 1.4 31.82 0 0 0 0 0 0 0 3
39 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
40 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
41 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 5 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
42 Ethisham Khan 2 1 4 12 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
43 Sai Charan Thotapalli 3 3 3 7 1.5 42.86 0 0 0 0 0 0 1 3
44 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
45 Sourav Roy 1 1 3 6 3 50 0 0 0 0 7 0 0 3
46 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
48 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 46 46 195.7 1108 16.29 2 68 50 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 65 65 248.8 1346 3.89 11 64 183 24 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Saroop Dey 46 46 156.0 1096 2.94 3 53 134 1 0 4
5 Vishal Gulati 38 38 146.1 758 17.23 2 44 54 1 0 3
6 Sethuraman Aramathi 34 34 137.0 578 3.81 5 36 101 4 0 3
7 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 20.19 8 36 97 0 1 5
8 Anjeneyulu Bogineni 23 23 97.0 503 4.22 5 23 63 0 0 3
9 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 20.26 4 19 33 2 0 3
10 Arijit Majumder 16 16 49.0 353 2.72 0 18 66 5 0 3
11 Anurag Verma 17 17 46.7 277 16.29 2 17 36 0 0 4
12 Akhil Bhandari 11 11 40.2 189 2.36 1 17 11 2 0 4
13 Saunak Basu 10 10 31.0 187 14.38 0 13 25 0 1 5
14 Sarvesh Masurekar 4 4 15.5 68 1.29 0 12 11 1 1 6
15 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 25.3 0 10 18 1 0 3
16 Muralidaran Manoharan 8 8 26.0 153 3.25 0 8 6 1 0 2
17 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
18 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
19 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
20 Saikat Dey 6 6 18.0 137 3.6 0 5 10 0 0 2
21 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 45.8 0 5 37 3 0 3
22 Naveen Punati 5 5 23.0 90 4.6 1 5 25 0 0 3
23 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 6 0 4 4 0 0 2
24 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
25 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 12.33 0 3 7 3 0 3
26 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 4.43 0 3 1 0 0 3
27 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 28 0 2 6 0 0 1
28 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
29 Suman Sinha Ray 4 4 16.0 52 26 2 2 4 3 0 1
30 Sudhakar Kethireddy 2 2 4.0 31 4 0 1 3 0 0 1
31 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
32 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
33 Sai Charan Thotapalli 3 3 5.0 29 29 0 1 3 2 0 1
34 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
35 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
36 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
37 Shantanu Roy 4 4 10.2 74 0 0 0 20 0 0 0
38 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
39 Jojo DuttaRoy 3 3 8.0 37 0 0 0 6 0 0 0
40 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0