MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 65 65 1377 1940 24.16 70.98 1 5 64 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 50 50 1187 1055 23.74 112.51 2 5 93 40 0 0 8 133
3 Siddarth Thakkar 48 47 1068 1140 26.7 93.68 0 7 83 17 0 0 7 81
4 Mihir Makwana 56 56 1037 1434 18.52 72.32 0 5 58 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 56 51 739 601 18.48 122.96 0 2 40 34 0 0 11 61
6 Hitesh Shah 60 59 714 1040 11.9 68.65 0 1 32 11 0 0 5 57
7 Ujval Patel 57 53 697 872 17.87 79.93 0 1 34 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 30 30 603 754 20.1 79.97 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 56 54 537 687 13.43 78.17 0 0 35 9 0 0 14 46
10 Paras Sangoi 27 27 348 442 12.89 78.73 0 1 21 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 39 35 245 425 8.45 57.65 0 0 6 3 0 0 6 28
12 Dilip Chaudhari 28 24 206 312 7.36 66.03 0 0 9 2 0 0 8 32
13 Vishal Shah 36 31 170 248 8.95 68.55 0 0 8 3 0 0 12 20
14 Jigar Makwana 29 27 142 217 4.9 65.44 0 0 4 1 0 0 11 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 16 13 45 116 2.81 38.79 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Harshit Kaneria 4 4 16 33 4 48.48 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Nil Chaudhari 1 1 2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2
25 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 64 64 328.7 1549 14.21 10 109 130 8 2 5
2 Vishrut Shah 64 64 283.7 1306 3.94 12 72 187 20 0 4
3 Jigar Makwana 38 38 198.5 811 11.59 16 70 107 6 2 6
4 Siddarth Thakkar 46 46 209.1 937 3.87 18 54 106 12 0 4
5 Vishal Shah 39 39 125.6 634 11.96 8 53 104 4 2 5
6 Ravi Chaudhari 44 44 154.0 792 3.67 6 42 114 31 0 4
7 Paras Sangoi 28 28 126.3 549 17.71 2 31 85 4 2 5
8 Ujval Patel 23 23 66.2 438 2.36 1 28 74 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dilip Chaudhari 23 23 80.0 373 3.08 5 26 61 0 0 4
11 Dipesh Patel 31 31 88.3 527 23.95 6 22 139 3 0 3
12 Bhavesh Shah 14 14 32.5 203 3.25 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
21 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0