MosNewsWriter
View Team Details
Knight Hawks
Vernon Hills
Mukharram Raheel raheelmu786@yahoo.com
224 637 5297


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Bhushan Naik 47 47 763 1031 18.61 74.01 0 4 45 13 0 0 6 78
2 Akhilesh Bhrambhatt 49 49 762 1194 15.55 63.82 0 2 35 7 0 0 5 76
3 Mahesh Ranganathan 38 38 757 1145 21.03 66.11 0 3 32 9 0 0 2 61
4 Sandeep Makker 49 44 628 843 12.82 74.5 0 1 30 6 0 0 9 73
5 Zakir Shah 55 53 598 707 12.46 84.58 0 0 24 12 0 0 5 42
6 Sandeep Navara 40 40 580 842 14.5 68.88 0 4 19 5 0 0 6 62
7 Prem Arokiadoss 63 57 542 720 11.53 75.28 0 0 17 7 0 0 10 49
8 Suraj Amin 40 36 533 681 13.33 78.27 0 1 20 9 0 0 8 83
9 Vijayant Wadhavan 64 56 473 605 11 78.18 0 0 24 5 0 0 13 40
10 Chetankumar Mudholkar 27 27 472 639 17.48 73.87 0 2 21 5 0 0 1 58
11 Sankar Renganathan 14 14 347 281 26.69 123.49 0 1 21 14 0 0 1 63
12 Sandeep Bhardwaj 37 36 293 394 7.92 74.37 0 1 11 7 0 0 5 60
13 Anshuman Taneja 19 19 261 380 14.5 68.68 0 1 7 6 0 0 1 50
14 Arjun Ahuja 14 14 249 362 17.79 68.78 0 1 14 7 0 0 2 57
15 Ganesh Easwaran 28 24 226 338 11.3 66.86 0 0 8 1 0 0 4 41
16 Sudhir Vissa 17 17 202 217 11.88 93.09 0 0 11 5 0 0 2 30
17 Jagannath Gowrishanker 22 22 201 364 10.05 55.22 0 0 3 2 0 0 2 30
18 Kaushik Agarwal 13 13 150 192 11.54 78.13 0 0 10 0 0 0 2 46
19 Suresh Bachu 16 14 139 203 11.58 68.47 0 0 4 1 0 0 2 28
20 Rahul Dhingra 13 13 135 129 10.38 104.65 0 0 9 2 0 0 5 32
21 Tanay Shaha 13 13 127 216 9.77 58.8 0 0 5 1 0 0 0 25
22 Tariq Usmani 5 5 113 144 22.6 78.47 0 1 2 1 0 0 1 65
23 Fazil Sayed 20 20 110 217 13.75 50.69 0 0 0 1 0 0 12 19
24 Raj Kosgi 5 3 96 123 19.2 78.05 0 1 6 3 0 0 0 53
25 Ganesh Mahadevan 4 4 81 102 27 79.41 0 0 5 0 0 0 1 48
26 Rahul Nammireddy 4 3 43 51 10.75 84.31 0 0 1 2 0 0 1 25
27 Meenakshi Sundaram 5 3 42 72 21 58.33 0 0 0 2 0 0 1 21
28 Mukarram Raheel 8 6 42 44 5.25 95.45 0 0 3 0 0 0 1 16
29 Rishi Mehta 3 2 40 27 40 148.15 0 0 0 4 0 0 1 28
30 Saleem Malik 10 9 39 88 3.9 44.32 0 0 0 0 0 0 1 14
31 Satish Telu 5 5 38 74 19 51.35 0 0 1 0 0 0 3 24
32 Sriram Kaushik 4 2 27 43 6.75 62.79 0 0 1 0 0 0 0 23
33 Asif Sayed 4 4 26 61 8.67 42.62 0 0 0 0 0 0 1 10
34 Neeraj Shah 15 14 25 61 1.67 40.98 0 0 0 0 0 0 3 6
35 Venkat Madheswaran 8 7 21 26 7 80.77 0 0 0 0 0 0 4 5
36 Anoop Ramamurthi 4 4 21 46 5.25 45.65 0 0 0 0 0 0 0 14
37 Ghayoor Shah 1 1 17 16 0 106.25 0 0 0 1 0 0 1 17
38 Vijay Yadav 4 4 16 19 4 84.21 0 0 2 0 0 0 2 16
39 Mohammed Shakeel 3 3 16 17 16 94.12 0 0 1 1 0 0 2 14
40 Bhabani Dash 5 4 15 35 3 42.86 0 0 0 0 0 0 0 6
41 Tahir Khurshid 4 3 12 42 4 28.57 0 0 0 0 0 0 0 7
42 Dheeren Kommala 2 2 11 14 5.5 78.57 0 0 1 0 0 0 0 7
43 Minesh Amin 2 2 8 14 4 57.14 0 0 0 0 0 0 0 5
44 Shahid Patel 3 3 8 14 2.67 57.14 0 0 1 0 0 0 0 4
45 Ateeq Jaffer 1 1 7 17 0 41.18 0 0 0 0 0 0 1 7
46 Bala Ambravan 2 2 6 21 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 6
47 Bobby Tuli 4 3 6 12 6 50 0 0 0 0 0 0 2 6
48 Dinesh Baheti 3 2 5 1 1.67 500 0 0 0 0 0 0 0 5
49 Ankit Kumar 4 2 4 13 2 30.77 0 0 0 0 0 0 0 4
50 Viral Thakkar 1 1 2 20 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Manjit hota 1 1 2 13 2 15.38 0 0 0 0 0 0 0 2
52 Mandar Deshpande 2 1 1 11 0.5 9.09 0 0 0 0 0 0 1 1
53 Rahul Kosgi 2 1 1 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Pradeep Yadav 2 1 1 6 0.5 16.67 0 0 0 0 0 0 0 1
55 Lakshyapathi Bijja 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Vijayant Wadhavan 72 72 360.5 1664 15.27 14 109 111 2 1 6
2 Prem Arokiadoss 70 70 365.7 1641 3.69 18 99 123 6 1 6
3 Suraj Amin 41 41 211.7 843 13.6 9 62 68 1 1 6
4 Sandeep Makker 52 52 222.0 1113 4.35 7 51 97 14 1 5
5 Fazil Sayed 33 33 131.0 656 16.82 2 39 70 2 0 4
6 Bhushan Naik 34 34 116.5 663 3.43 1 34 60 2 0 3
7 Chetankumar Mudholkar 26 26 102.3 485 18.65 2 26 21 0 0 3
8 Anshuman Taneja 17 17 69.6 369 2.78 1 25 11 1 1 6
9 Sandeep Bhardwaj 27 27 58.9 314 13.08 1 24 23 1 0 3
10 Mukarram Raheel 8 8 43.0 212 2.05 1 21 0 0 1 5
11 Ganesh Easwaran 21 21 71.0 343 17.15 1 20 14 0 0 3
12 Zakir Shah 14 14 35.4 228 2.08 0 17 8 3 0 3
13 Rahul Dhingra 12 12 38.0 197 14.07 0 14 6 0 0 4
14 Arjun Ahuja 14 14 61.3 292 5.57 2 11 28 3 0 3
15 Venkat Madheswaran 8 8 43.0 176 17.6 2 10 6 3 0 2
16 Mahesh Ranganathan 19 19 43.3 200 4.33 1 10 30 1 0 4
17 Lakshyapathi Bijja 6 6 22.0 108 13.5 0 8 2 0 0 2
18 Bhabani Dash 5 5 23.0 83 3.83 4 6 9 0 0 4
19 Sriram Kaushik 4 4 18.0 63 10.5 3 6 7 0 0 4
20 Mandar Deshpande 3 3 17.0 98 2.83 1 6 2 1 0 4
21 Ankit Kumar 3 3 15.0 52 10.4 0 5 0 0 0 2
22 Satish Telu 6 6 19.0 106 4.75 0 4 9 0 0 2
23 Saleem Malik 10 10 24.2 148 37 0 4 26 1 0 3
24 Ganesh Mahadevan 2 2 12.0 51 4 1 3 0 0 0 2
25 Sudhir Vissa 9 9 24.0 187 62.33 0 3 16 0 0 2
26 Tanay Shaha 6 6 17.0 132 5.67 1 3 17 1 0 2
27 Sandeep Navara 8 8 21.0 139 69.5 0 2 13 0 0 1
28 Neeraj Shah 7 7 14.0 87 7 0 2 6 0 0 1
29 Minesh Amin 2 2 12.0 49 24.5 0 2 4 0 0 2
30 Rahul Kosgi 2 2 9.0 37 4.5 0 2 12 0 0 2
31 Raj Kosgi 3 3 5.3 22 11 0 2 0 0 0 1
32 Rishi Mehta 2 2 7.0 33 3.5 0 2 4 0 0 1
33 Vijay Yadav 3 3 8.3 47 23.5 0 2 4 0 0 1
34 Tahir Khurshid 1 1 1.0 1 1 0 1 0 0 0 1
35 Bobby Tuli 1 1 2.0 8 8 0 1 0 0 0 1
36 Rahul Nammireddy 1 1 4.0 7 4 2 1 0 0 0 1
37 Tariq Usmani 3 3 14.0 98 98 1 1 6 0 0 1
38 Shahid Patel 1 1 1.0 9 0 0 0 4 0 0 0
39 Akhilesh Bhrambhatt 1 1 0.3 6 0 0 0 0 0 0 0
40 Pradeep Yadav 2 2 4.0 17 0 0 0 5 0 0 0
41 Suresh Bachu 1 1 6.0 28 0 0 0 0 0 0 0
42 Meenakshi Sundaram 3 3 7.0 35 0 0 0 2 1 0 0
43 Sandeep Tyagi 1 1 3.2 12 0 0 0 0 0 0 0