MosNewsWriter
View Team Details
Knight Hawks
Vernon Hills
Mukharram Raheel raheelmu786@yahoo.com
224 637 5297


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Bhushan Naik 47 47 763 1031 18.61 74.01 0 4 45 13 0 0 6 78
2 Akhilesh Bhrambhatt 49 49 762 1194 15.55 63.82 0 2 35 7 0 0 5 76
3 Mahesh Ranganathan 38 38 757 1145 21.03 66.11 0 3 32 9 0 0 2 61
4 Sandeep Makker 47 42 594 806 12.64 73.7 0 1 27 6 0 0 8 73
5 Zakir Shah 53 51 580 690 12.61 84.06 0 0 22 11 0 0 5 42
6 Sandeep Navara 40 40 580 842 14.5 68.88 0 4 19 5 0 0 6 62
7 Prem Arokiadoss 61 55 542 716 12.04 75.7 0 0 17 7 0 0 10 49
8 Suraj Amin 37 34 450 599 12.16 75.13 0 0 13 7 0 0 8 45
9 Vijayant Wadhavan 62 54 433 579 10.31 74.78 0 0 21 3 0 0 12 40
10 Chetankumar Mudholkar 25 25 386 538 15.44 71.75 0 1 17 3 0 0 1 50
11 Sankar Renganathan 14 14 347 281 26.69 123.49 0 1 21 14 0 0 1 63
12 Sandeep Bhardwaj 37 36 293 394 7.92 74.37 0 1 11 7 0 0 5 60
13 Anshuman Taneja 19 19 261 380 14.5 68.68 0 1 7 6 0 0 1 50
14 Arjun Ahuja 14 14 249 362 17.79 68.78 0 1 14 7 0 0 2 57
15 Ganesh Easwaran 26 22 223 318 12.39 70.13 0 0 8 1 0 0 4 41
16 Sudhir Vissa 17 17 202 217 11.88 93.09 0 0 11 5 0 0 2 30
17 Jagannath Gowrishanker 22 22 201 364 10.05 55.22 0 0 3 2 0 0 2 30
18 Kaushik Agarwal 13 13 150 192 11.54 78.13 0 0 10 0 0 0 2 46
19 Suresh Bachu 16 14 139 203 11.58 68.47 0 0 4 1 0 0 2 28
20 Rahul Dhingra 13 13 135 129 10.38 104.65 0 0 9 2 0 0 5 32
21 Tanay Shaha 13 13 127 216 9.77 58.8 0 0 5 1 0 0 0 25
22 Tariq Usmani 5 5 113 144 22.6 78.47 0 1 2 1 0 0 1 65
23 Fazil Sayed 20 20 110 217 13.75 50.69 0 0 0 1 0 0 12 19
24 Ganesh Mahadevan 4 4 81 102 20.25 79.41 0 0 5 0 0 0 1 48
25 Raj Kosgi 3 2 43 70 21.5 61.43 0 0 1 2 0 0 0 22
26 Mukarram Raheel 8 6 42 44 5.25 95.45 0 0 3 0 0 0 1 16
27 Saleem Malik 10 9 39 88 4.88 44.32 0 0 0 0 0 0 1 14
28 Meenakshi Sundaram 3 2 39 65 13 60 0 0 0 2 0 0 1 21
29 Satish Telu 5 5 38 74 19 51.35 0 0 1 0 0 0 3 24
30 Asif Sayed 4 4 26 61 6.5 42.62 0 0 0 0 0 0 1 10
31 Neeraj Shah 15 14 25 61 2.27 40.98 0 0 0 0 0 0 3 6
32 Venkat Madheswaran 8 7 21 26 2.63 80.77 0 0 0 0 0 0 4 5
33 Anoop Ramamurthi 4 4 21 46 5.25 45.65 0 0 0 0 0 0 0 14
34 Ghayoor Shah 1 1 17 16 17 106.25 0 0 0 1 0 0 1 17
35 Vijay Yadav 4 4 16 19 8 84.21 0 0 2 0 0 0 2 16
36 Bhabani Dash 5 4 15 35 3 42.86 0 0 0 0 0 0 0 6
37 Mohammed Shakeel 2 2 14 11 0 127.27 0 0 1 1 0 0 2 14
38 Tahir Khurshid 4 3 12 42 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 7
39 Dheeren Kommala 2 2 11 14 5.5 78.57 0 0 1 0 0 0 0 7
40 Minesh Amin 2 2 8 14 4 57.14 0 0 0 0 0 0 0 5
41 Shahid Patel 3 3 8 14 2.67 57.14 0 0 1 0 0 0 0 4
42 Ateeq Jaffer 1 1 7 17 7 41.18 0 0 0 0 0 0 1 7
43 Bala Ambravan 2 2 6 21 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 6
44 Dinesh Baheti 3 2 5 1 1.67 500 0 0 0 0 0 0 0 5
45 Ankit Kumar 2 1 4 11 4 36.36 0 0 0 0 0 0 0 4
46 Sriram Kaushik 2 1 4 4 2 100 0 0 0 0 0 0 0 4
47 Viral Thakkar 1 1 2 20 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
48 Manjit hota 1 1 2 13 2 15.38 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Mandar Deshpande 2 1 1 11 0 9.09 0 0 0 0 0 0 1 1
50 Rahul Kosgi 1 1 1 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Pradeep Yadav 2 1 1 6 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Lakshyapathi Bijja 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 Rahul Nammireddy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Rishi Mehta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Bobby Tuli 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Vijayant Wadhavan 69 69 347.5 1617 15.4 13 105 108 2 1 6
2 Prem Arokiadoss 68 68 357.7 1618 3.85 18 93 121 6 1 6
3 Suraj Amin 39 39 204.7 812 13.53 9 60 63 0 1 6
4 Sandeep Makker 51 51 218.0 1093 4.36 7 50 97 14 1 5
5 Fazil Sayed 33 33 131.0 656 16.82 2 39 70 2 0 4
6 Bhushan Naik 34 34 116.5 663 3.43 1 34 60 2 0 3
7 Anshuman Taneja 17 17 69.6 369 14.76 1 25 11 1 1 6
8 Sandeep Bhardwaj 27 27 58.9 314 2.45 1 24 23 1 0 3
9 Chetankumar Mudholkar 24 24 94.1 454 19.74 2 23 20 0 0 3
10 Mukarram Raheel 8 8 43.0 212 2.05 1 21 0 0 1 5
11 Ganesh Easwaran 21 21 71.0 343 17.15 1 20 14 0 0 3
12 Zakir Shah 12 12 33.1 217 2.07 0 16 8 3 0 3
13 Rahul Dhingra 12 12 38.0 197 14.07 0 14 6 0 0 4
14 Arjun Ahuja 14 14 61.3 292 5.57 2 11 28 3 0 3
15 Mahesh Ranganathan 19 19 43.3 200 20 1 10 30 1 0 4
16 Venkat Madheswaran 8 8 43.0 176 4.3 2 10 6 3 0 2
17 Lakshyapathi Bijja 6 6 22.0 108 13.5 0 8 2 0 0 2
18 Mandar Deshpande 3 3 17.0 98 2.83 1 6 2 1 0 4
19 Bhabani Dash 5 5 23.0 83 13.83 4 6 9 0 0 4
20 Saleem Malik 10 10 24.2 148 6.05 0 4 26 1 0 3
21 Satish Telu 6 6 19.0 106 26.5 0 4 9 0 0 2
22 Sudhir Vissa 9 9 24.0 187 8 0 3 16 0 0 2
23 Tanay Shaha 6 6 17.0 132 44 1 3 17 1 0 2
24 Ganesh Mahadevan 2 2 12.0 51 4 1 3 0 0 0 2
25 Ankit Kumar 1 1 6.0 17 8.5 0 2 0 0 0 2
26 Vijay Yadav 3 3 8.3 47 4.15 0 2 4 0 0 1
27 Sandeep Navara 8 8 21.0 139 69.5 0 2 13 0 0 1
28 Neeraj Shah 7 7 14.0 87 7 0 2 6 0 0 1
29 Minesh Amin 2 2 12.0 49 24.5 0 2 4 0 0 2
30 Rahul Kosgi 2 2 9.0 37 4.5 0 2 12 0 0 2
31 Raj Kosgi 2 2 2.3 15 15 0 1 0 0 0 1
32 Sriram Kaushik 2 2 9.0 21 9 2 1 0 0 0 1
33 Tahir Khurshid 1 1 1.0 1 1 0 1 0 0 0 1
34 Rishi Mehta 1 1 4.0 14 4 0 1 3 0 0 1
35 Tariq Usmani 3 3 14.0 98 98 1 1 6 0 0 1
36 Sandeep Tyagi 1 1 3.2 12 0 0 0 0 0 0 0
37 Shahid Patel 1 1 1.0 9 0 0 0 4 0 0 0
38 Akhilesh Bhrambhatt 1 1 0.3 6 0 0 0 0 0 0 0
39 Pradeep Yadav 2 2 4.0 17 0 0 0 5 0 0 0
40 Suresh Bachu 1 1 6.0 28 0 0 0 0 0 0 0
41 Meenakshi Sundaram 2 2 3.0 21 0 0 0 2 1 0 0
Banner
1