MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 48 48 1283 1518 29.16 84.52 1 8 117 37 0 0 4 106
2 Partho Ghatak 53 52 1085 1213 20.47 89.45 0 5 64 14 1 0 8 64
3 Mani Venkataraman 35 35 917 1079 26.2 84.99 1 6 48 14 0 0 0 100
4 Anurag Verma 20 19 697 585 34.85 119.15 1 5 64 8 0 0 4 101
5 Sunny Rathod 37 35 682 704 22 96.88 0 4 50 18 0 0 4 57
6 Vishal Gulati 35 34 614 717 17.54 85.63 0 2 40 5 0 0 3 77
7 Sriram Sitaraman 45 42 516 830 14.74 62.17 0 0 49 2 1 0 7 40
8 Rajdeep Purkayastha 54 43 335 473 6.2 70.82 0 0 15 3 0 0 9 38
9 Farookh Zahid 31 23 184 213 9.68 86.38 0 0 5 4 0 0 4 21
10 Sudhakar Kethireddy 26 21 181 262 6.96 69.08 0 1 5 3 0 0 3 51
11 Anjeneyulu Bogineni 18 17 179 248 13.77 72.18 0 0 8 5 0 0 4 27
12 Biswajit Basu 40 27 160 286 4 55.94 0 0 10 0 0 0 6 40
13 Sethuraman Aramathi 27 23 132 227 9.43 58.15 0 0 5 0 0 0 9 31
14 Arijit Majumder 14 9 124 177 8.86 70.06 0 0 6 0 0 0 3 43
15 Muralidaran Manoharan 17 15 107 198 7.64 54.04 0 0 5 2 0 0 1 20
16 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
17 Saroop Dey 35 23 57 108 5.7 52.78 0 0 2 6 0 0 13 15
18 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
19 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
20 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
21 Akhil Bhandari 3 3 27 45 13.5 60 0 0 1 0 0 0 1 12
22 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
23 Subhasis Mukherjee 15 9 22 54 3.67 40.74 0 0 1 0 0 0 3 11
24 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
25 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
26 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
27 Shantanu Roy 3 2 11 28 5.5 39.29 0 0 0 0 0 0 0 7
28 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
29 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
30 Aleem Malik 8 5 8 19 1 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
31 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
32 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
33 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
34 Ethisham Khan 2 1 4 12 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
35 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
36 Imran Sohaib 2 2 2 5 1 40 0 0 0 0 0 0 1 2
37 Rony Choudhury 5 2 2 18 1 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
38 Prashant Kharkar 2 2 2 5 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 41 41 175.5 1019 16.98 2 60 45 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 57 57 217.4 1201 4.1 10 53 167 21 0 3
3 Saroop Dey 39 39 133.0 951 19.41 2 49 113 1 0 4
4 Sunny Rathod 34 34 134.5 558 2.92 6 46 66 2 0 3
5 Vishal Gulati 33 33 127.1 650 16.67 1 39 49 0 0 3
6 Farookh Zahid 33 33 132.6 673 3.79 8 35 90 0 1 5
7 Sethuraman Aramathi 23 23 84.0 360 15.65 2 23 57 2 0 3
8 Anjeneyulu Bogineni 20 20 83.0 448 4.15 4 20 54 0 0 3
9 Subhasis Mukherjee 16 16 69.0 368 21.65 4 17 26 2 0 3
10 Anurag Verma 16 16 43.7 259 2.73 2 16 34 0 0 4
11 Arijit Majumder 13 13 41.0 324 20.25 0 16 64 5 0 3
12 Saunak Basu 10 10 31.0 187 2.38 0 13 25 0 1 5
13 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 25.3 0 10 18 1 0 3
14 Muralidaran Manoharan 8 8 26.0 153 3.25 0 8 6 1 0 2
15 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
16 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
17 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
18 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
19 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
20 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 1.75 0 4 4 0 0 2
21 Akhil Bhandari 3 3 12.2 63 15.75 1 4 3 2 0 2
22 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 4.43 0 3 1 0 0 3
23 Anand Aravind 2 2 7.0 37 12.33 0 3 8 0 0 3
24 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 3.33 0 3 7 3 0 3
25 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 39.5 3 2 10 0 0 1
26 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
27 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
28 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
29 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
30 Sudhakar Kethireddy 1 1 2.0 11 0 0 0 2 0 0 0
31 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
32 Shantanu Roy 2 2 6.0 36 0 0 0 16 0 0 0
33 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
34 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0